aktualizované: 06.11.2017 19:45:29 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Prihlášky do zväzu