aktualizované: 05.09.2017 12:00:11 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Register stupňov Dan‚ 1.a 2.kyu