aktualizované: 29.03.2018 08:39:48 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Register stupňov Dan‚ 1.a 2.kyu